Reserveren-Magische klanken

Verzenden

U kunt reservering bevestigen door
€ 12,50 X het aantal kaarten dat u wil bestellen over te maken op rekening NL23 INGB 0009 0344 77   t.n.v. GEMENGD KOOR ON-Y-CHANTE. Het kan ook makkelijker door de QR-code te scannen.
De kaartjes (boekjes) liggen dan voor u klaar in de kerk.